Spotkanie Przedstawicieli Cechów

W dniu 22.02.2013 roku w budynku Cechu w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie Cechmistrzów wraz z przedstawicielami z Cechów w Wolsztynia, Grodziskaoraz Zbąszynia.  W przyjacielskiej atmosferze rozmawialiśmy na tematy dotyczące zmian w kształceniu zawodowym uczniów,przeprowadzaniu egzaminów czeladniczych oraz powoływaniu nowych członków komisji egzaminacyjnych przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.Omówione zostały także tematy które niepokoją Członków naszych organizacji Cechowych,