E-learningowe kursy dla Cechów

Aktualności

  • Dodano: 2022-05-24

E-learningowe kursy dla Cechów


Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu i 21 Cechów współpracują z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Politechniką Poznańską w ramach projektu “Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (CZBIS). Efektem współpracy są m. in. wytworzone w ciągu ostatnich miesięcy e-learningowe kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych w zawodach stolarz i mechanik pojazdów samochodowych. Mają one na celu doskonalenie umiejętności oraz wsparcie w zakresie lepszego przygotowania do egzaminów czeladniczych młodocianych pracowników, którzy realizują naukę zawodu u pracodawców – rzemieślników zrzeszonych we współpracujących Cechach. Dlaczego warto skorzystać z przygotowanych kursów? Jakie są zalety uczestniczenia w nich? • Lepsze przygotowanie do egzaminu czeladniczego i większa szansa na zdanie go z wysokim wynikiem • Uzupełnienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu • Uzupełnienie wiedzy przydatnej do prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości • Oszczędność czasu w okresie przygotowywania się do egzaminu i brak konieczności dojazdu do miejsc, w których odbywają się zajęcia edukacyjne • Nauka w dowolnym czasie i miejscu na urządzeniach z dostępem do Internetu, również mobilnych • Materiały dostępne również dla osób ze szczególnymi potrzebami W ramach obu kursów zostało przygotowanych po 10 oddzielnych bloków tematycznych odpowiadających tematom egzaminacyjnym obowiązującym na części ustnej i pisemnej egzaminu czeladniczego w obu zawodach. W każdym bloku przedstawione są w interaktywny sposób najważniejsze informacje obejmujące dany temat egzaminacyjny. Do ich prezentacji zastosowano dynamiczne plansze, filmy, quizy, pytania kontrolne. Dodatkowo opracowanych jest 630 pytań testowych, które umożliwiają na bieżąco sprawdzanie wiedzy. Materiały zostały opracowane zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie oraz standardami wymagań egzaminacyjnych. Gorąco zachęcamy do śledzenia informacji i korzystania z przygotowanych materiałów. Więcej informacji na temat kursów e-learningowych można znaleźć na poniższej stronie:


Najnowsze informacje

Ogólnodostępne kursy e-learningowe

Zawód – stolarz lub mechanik pojazdów samochodowych

Czytaj więcej

Zakłady pracy

W załącznikach wykaz zakładów pracy oraz zawody dostępne u nas w Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Tomyślu

Czytaj więcej

Nowe zasady egzaminowania

Procedury egzaminacyjne od 1 marca 2023 r.

Czytaj więcej